Tuesday, September 3, 2013

ಅಮೃತ ವಾಹಿನಿ

ನಾ  ಕಪ್ಪು 

ನೀ ಬಿಳುಪು

ಆದರೂ ನಿನ್ನೊಲಮೆ 

ನನಗೆ ಒಪ್ಪು

ಕಾಲಕೋಶಗಳ ಮೀರಿತು 

ಸ್ನೇಹದ ಭಾಷೆ

ಕಡಿದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊಂಡಿ

ಕೂಡೀತು ಹೇಗೆ?

ಅವ  ಆ ಜಾತಿ

ಇವ ಈ  ಜಾತಿ

ಕದಡಿತು ಶಾಂತ

ಕೊಳದಂತ ಮತಿ

ತಿಳಿಯಾದೆದೆವೆಂದೂ

ಅಹಾರವಿರಲಿ ಬೇರೆ

ಇರದಿರಲಿ ಭಾವಗಳಿಗೆ

ಮುಖವಾಡದ  ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ನನ್ನ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲು ಹರಿಯುತಿದೆ

ಅದೇ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ

ಅದೇವು ಎಂದು ನಾವು

ನಿಜದಿ ಮುಕ್ತ??

ಎಲ್ಲರೆದೆಯಲ್ಲೂ

ಪ್ರೀತಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಮಿನಿ

ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳ

ಮೀರಿದ ಅಮೃತ ವಾಹಿನಿNo comments:

Post a Comment