Thursday, December 31, 2015

ಎಮ್ಮನೆ ಮಾಣಿಗೊಂದು ಹೆಣ್ ಬೇಕು

ಎಮ್ಮನೆ ಮಾಣಿಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣು  ಬೇಕು
ಖಾಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಕಣ್ ಬೇಕು

ಹುಡುಗಿ ಸಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ
ಉದ್ದ ಎತ್ರ ನೋಡ್ತ್ವಲ್ಲೆ
ಎಂಗಳ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥಾದ್ರೆ ಸಾಕು
ಚಂದ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಶೋಕು

ಅಡಿಕೆ ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕು
ಹಾಲು ಕರೆಯದ್ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕು
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕು
ತ್ವಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಯಕ್ಕು

ಎಮ್ಮನೆ ಮಾಣಿ ಒಬ್ಬನೆಯಾ
ಹತ್ತೆಕರೆ ತ್ವಾಟ ಗದ್ದೆ ನಮ್ದೆಯಾ
ಕೃಷಿ ಬಿಏ ಮಾಡ್ಕ್ಯೈಂದ
ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತಿಳ್ಕೈಂದಾ

ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡೀತ
ನಂಗ್ಳಂದ್ರೆ ಜೀವ ತುಡೀತ,
ಮನೆಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗತಿ ಇಲ್ಲೆ
ಕೈ ಕಾಲು ಎಂಗೆ ಹರಿತಲ್ಲೆ

ಎಮ್ಮನೆ ಮಾಣಿಗೊಂದು ಹೆಣ್ಬೇಕು
ಅವನ ಖಾಲಿ ಮನಸಿಗೊಂದು ಕಣ್ಬೇಕು....
ಶಮ್ಮಿ